Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Legnickie Pole Sp. z o.o.

pl.Henryka Pobożnego 6

59-241 Legnickie Pole

e-mail: sekretariat-gzgkks@legnickiepole.pl

tel. 76 85 82 851,  tel./fax 76 85 82 200

herb legnickiego pola

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. jako firma prowadząca działalność z zakresu użyteczności publicznej świadczy usługi o szerokim zakresie dostosowane do potrzeb klientów. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną poniżej ofertą świadczonych usług jak również do kontaktu.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

to m.in.:
- wynajem pracowników fizycznych
- prace związane z utrzymaniem czystości
- usługi koparko-ładowarką
- wykonywanie przyłączy wod-kan
- koszenie terenów zielonych kosami, kosiarkami spalinowymi samojezdnymi oraz bijakowymi
- usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją budynków
- usługi wycinki
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji
- usługi transportowe pojazdami ciężarowymi, dostawczymi i przyczepą ciągnikową
- usługi równania i naprawy dróg
- pozostałe usługi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. jako firma prowadząca działalność z zakresu użyteczności publicznej świadczy usługi o szerokim zakresie dostosowane do potrzeb klientów. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną poniżej ofertą zaplecza sprzętowego jak również do kontaktu.

ZAPLECZE SPRZĘTOWE
to m.in.:
- koparko-ładowarka
- remonter drogowy PATCHER
- równiarka
- ciągniki
- kosiarka bijakowa
- wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości
- rozrzutnik piasku
- spychacz czołowy
- przyczepa o ładowności 3,5 t
- wóz asenizacyjny
- wozy specjalistyczne typu WUKO
- samochód ciężarowy
- samochody dostawcze (z paką i kabiną)
- traktorki do koszenia z przyczepą
- kosy i kosiarki spalinowe
- pilarki spalinowe
- inne sprzęty

GZGK zajmuje się zagospodarowaniem terenu Gminy Legnickie Pole. ...

Powiązane strony www: